Algemene informatie

Secretariaat

Contact

Dorine de Vries
entry@olvminor.nl
(+31) 06 – 224 62 902

Op wedstrijdlocatie

Zaterdag 29 oktober geopend vanaf 10:30
Zondag 30 oktober geopend vanaf 9:00

Let op, de klok gaat 1 uur achteruit in de nacht van zaterdag op zondag!

Bij aankomst krijgen de deelnemers hun startnummer en eventueel hun huur SI sleutel uitgereikt. Eventueel nog te betalen inschrijfgelden dienen bij aankomst te worden voldaan .

Bent u iets kwijt of heeft u iets gevonden, graag melden bij het secretariaat om dit te kunnen retourneren bij de eigenaar.

SportIdent

Bij alle wedstrijden wordt het SI-systeem gebruikt. Indien u een andere SI-sleutel gebruikt dan opgegeven, wordt u verzocht dit direct door te geven aan het secretariaat. Teruggave van de gehuurde SI-sleutel vindt plaats bij het secretariaat direct na binnenkomst op zondag 30 oktober. Indien u de laatste dag niet start, wordt u verzocht de sleutel op een eerder moment in te leveren bij het secretariaat.

Borstnummer

Het borstnummer moet duidelijk op de borst worden gedragen. Het borstnummer mag niet worden gevouwen of worden bijgeknipt.

Starttijden

Starttijden worden circa 7 dagen voor het evenement gepubliceerd op de website en worden tevens opgehangen op het informatiebord op de dag van de wedstrijd.

Resultaten

De uitslagen worden opgehangen in het finish gebied en zo spoedig mogelijk gepubliceerd op de website. Er zal een totaal uitslag worden opgemaakt over beide wedstrijddagen.

Klachten / protesten

Het indienen van een klacht of protest moet worden gedaan volgens de IOF wedstrijd regels, artikel 27 en 28.

Een klacht moet schriftelijk worden ingediend bij de wedstrijdleider; ten laatste 15 minuten na de finish. Een protest moet schriftelijk worden ingediend bij een lid van de jury, ten laatste 1 uur na uitspraak van de organisatie over de klacht.

Een klachten-/protestformulier is verkrijgbaar bij het secretariaat.

Jury
Voorzitter: Ton de Vaan (IOF Event Advisor)
Leden: nader te bepalen

Prijzen

Over beide wedstrijddagen zal een totaal klassement worden opgemaakt. De prijsuitreiking start zondag 30 oktober om 14:30.

Er zijn prijzen voor de plaatsen 1, 2 en 3 in elke categorie. In D/H-10 ontvangen alle deelnemers een prijs. Er is een separate prijsuitreiking voor de WRE.

Kinderopvang

Er is geen kinderopvang tijdens de wedstrijden.

Kinder OL

Voor de kleintjes is er een lintenloop. Vooraf opgeven is niet nodig. U vindt ons nabij de tent van het secretariaat. Kosten bedragen 1 euro en bij terugkomst ontvang je een klein presentje.

Catering

In het finish gebied bieden wij allerlei drankjes (thee, koffie, frisdrank, bier en wijn) en etenswaar (groentesoep, broodjes worst, koek, chips en snoep) aan. Onze catering heeft een aantal tafels met zitplaatsen, waar u rustig uw consumptie kunt nuttigen en lekker kunt bijkletsen. Uw afval zien wij graag terug in de daarvoor bestemde afvalzakken.

Daginschrijving

Er is géén daginschrijving.

Verzekering

Deelname is voor eigen risico van de loper. De organisatie is niet aansprakelijk bij ongevallen.

Privacy

Indien u geen toestemming verleent voor het publiceren van foto’s (gemaakt tijdens de 2-Daagse van Noord- West Veluwe 2022) waarop u zichtbaar bent, of als u geen toestemming geeft voor het openbaarmaken van naam en wedstrijdresultaten verzoeken wij u contact op te nemen met Niels-Peter Foppen (niels-peter@olvminor.nl).

Ongevallen

De EHBO post vindt u in het finishgebied. Algemeen alarmnummer : 112

Medische hulp buiten de wedstrijd

Bel ‘s avonds of in het weekend eerst de huisartsenpost (HAP): 0900-341-0-341. check Daar wordt bepaald of u naar de huisartsenpost moet komen of dat een arts naar u toe komt. Ziekenhuis St. Jansdal Wethouder Jansenlaan 90, Harderwijk tel: +31 (0) 341 463 911.